19.2.18

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

Πρίν χρόνια ὁ ἀείμνηστος π. Θεόφιλος ἀπό ἄμβωνος ἔκρουε γιά πολλά θέματα τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Συχνά ἀπευθυνόμενος πρός τούς κυβερνῶντες τούς προέτρεπε μέ ὅση δύναμη εἶχε: «πεῖτε τήν ἀλήθεια στόν Ἑλληνικό Λαό!»
Πράγματι, αὐτό θέλουμε πρωτίστως! Τήν ἀλήθεια! Διότι εἶναι βέβαιο ὅτι τήν ἀλήθεια σκόπιμα δέν μᾶς τήν λένε, ποτέ καί γιά τίποτα.  
Νά πάρουμε τό θέμα πού ἐπανῆλθε πάλι στήν ἐπικαιρότητα –γιατί ἄραγε τώρα;- μέ τήν γειτονική χώρα τῶν Σκοπίων... Πρωθυπουργοί, Δήμαρχοι, Καθηγητές καί πολλοί ἐπιφανεῖς, τῆς γείτονος χώρας ἀρνοῦνται ὅτι ἔχουν κάποια σχέση μέ τούς Μακεδόνες καί παραδέχονται ὅτι εἶναι Σλάβοι.
Οἱ δικοί μας γιατί ἐπιμένουν; Δύο τινά συμβαίνουν. Ἤ εἶναι πανηλίθιοι, πού δέν τό νομίζουμε ἤ εἶναι προδότες. Γιά νά κερδίσουν τί; Νά διατηρηθοῦν στήν ἐξουσία.
Καί ἔχουν τήν ἀναίδεια νά περιφρονοῦν ἕναν ὁλόκληρο λαό!
Ἔχουν τήν ἰταμότητα νά ποδοπατοῦν τήν Ἱστορία του!
Ἔχουν τήν θρασύτητα νά διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια γιά τήν πατρίδα του!
Ποιός θά τούς σταματήσει; Προχωροῦν ἀκάθεκτοι! Δέν ἔχουν οὔτε ἱερό, οὔτε ὅσιο! Εἶναι ἀνθέλληνες! Μᾶς ξεπουλᾶνε! Ποιός θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τά καταστροφικά σχέδιά τους;
Μόνον «ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα»!
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στό πνευματικό πέλαγος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἄς ἐντείνουμε τόν πνευματικό μας ἀγώνα γιά νά ζήσουμε τόν Χριστό καί τότε: «γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός»!

Blogger

13.2.18

ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἀδελφοί μου, ἡ σημερινή παραβολή τοῦ Ἀσώτου  μᾶς ζωγραφίζει ὅλους, μᾶς καθρεφτίζει ὅλους καί μένει στόν καθένα ἀπό μᾶς νά πάρουμε μιά γενναία ἀπόφασι: νά μήν αὐτονομηθοῦμε ποτέ ἀπό τόν Θεό καί νά μήν Τόν ἀπορρίψουμε ἀπό τήν ζωή μας.
...Ὄχι ἄσωτοι, ἀλλά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ὄχι αὐτονομημένοι, ἀλλά ὑποταγμένοι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι αὐτοδικαιωμένοι, ἀλλά ἔχοντας ἐλπίδα στήν εὐσπλαγχνία καί στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πού ἄν δοθοῦν στόν ἄνθρωπο, τότε ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐλπίζη καί νά πιστεύη στήν σωτηρία του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

10.2.18

ΑΛΗΤΕΙΑ

Ἐμφανίστηκαν ἐντόνως, τελευταία, κάποιες τακτικές ἀντιμετώπισης διαφόρων προσώπων καί καταστάσεων˙ κάποιες συμπεριφορές ἄθλιες, ὕπουλες, ἄνανδρες, ἐν πολλοῖς ἀλήτικες...
Ναί, ὅταν τό ναί τό λές ὄχι, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀλήθεια προσπαθεῖς νά τήν συγκαλύψεις μέ τό ψεῦδος εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἱκανότητα τοῦ ἄλλου προσπαθεῖς νά τήν μειώσεις μέ λάσπη, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τά χαρίσματα τοῦ ἄλλου τά λοιδορεῖς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἐντιμότητα τοῦ ἄλλου τήν διαβάλεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν νίκη τοῦ ἄλλου τήν χλευάζεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τίς ἀρετές τοῦ ἄλλου τίς μειώνεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τά προσόντα τοῦ ἄλλου τά περιγελᾶς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἄλλου τήν ποδοπατεῖς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ὑπόληψη τοῦ ἄλλου τήν ἐξευτελίζεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τοῦ ἄλλου τά προσβάλλεις εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τόν ἁγνό πατριωτισμό τοῦ ἄλλου τόν ἀποκαλεῖς ἐθνικισμό, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό τήν βαφτίζεις φονταμενταλισμό, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν... ὅταν...
Πόσο τῆς «μόδας» εἶναι σήμερα αὐτή ἡ πρακτική! Πόσο συχνά βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τέτοιες μεθόδους!
Σέ ὅλους τούς χώρους, σέ ὅλα τά στρώματα, σέ ὅλες τίς ἡλικίες... παντοῦ!
Παντοῦ συναντοῦμε ἤ ἴσως καί βιώνουμε ἀλήτικες συμπεριφορές!


Ἀδελφός πρός ἀδελφό. Φίλος πρός φίλο. Συνάδελφος πρός συνάδελφο. Συνεργάτης πρός συνεργάτη. Προϊστάμενος πρός ὑφιστάμενο καί τανάπαλιν. Κυβερνῶντες πρός κυβερνωμένους -χωρίς συνήθως νά συμβαίνει τό ἀντίθετο! Δυστυχῶς ἔτι καί ἐν μέσῳ ἡμῶν τῶν χριστιανῶν...! Καί ὁ κατάλογος δέν ἔχει τελειωμό...
Ποιός θά ἀνακόψει καί αὐτόν τόν κατήφορο τῆς κοινωνίας μας;
Ποιός Ἡρακλῆς θά καθαρίσει ἀκόμη μία «κόπρο τοῦ Αὐγείου»;
Ποιός Ἀρχάγγελος Μιχαήλ θά πεῖ ἀκόμη μία φορά «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου Θεοῦ»;         
Blogger

7.2.18

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΝΟΝ ΒΑΡΔΑΣΚΑ!

ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ π.ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Τό κρατίδιο τῆς Βαρδάσκα, ὅσο καί ἄν θέλουν οἱ μεγάλοι καί ἰσχυροί νά τό ἐξευγενίσουν καί νά τό βαπτίσουν Μακεδονία δέν τό ἐπέτυχαν, οὔτε θά τό ἐπιτύχουν, διότι αὐτό ἀποτελεῖ μιά κατάφωρο ἀδικία σέ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας.
Δέν θά τό ἐπιτύχουν, διότι ἡ ἱστορία τούς ἀρνεῖται αὐτό τό δικαίωμα, ἡ ἀλήθεια δέν τούς τό ἐπιτρέπει, οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἕλληνες ἀντιδροῦν μετά σφοδρότητος καί σύμπας ὁ ἐπιστημονικός κόσμος ἀρνεῖται νά ὑπηρετήση ἕνα ψέμμα καί μία ἀπάτη πού ζητεῖ νά καλυφθῆ μέ τήν ἐπιστημονική τήβεννο.
Τό εὐγενές ἔνδυμα τοῦ Μακεδόνος δέν τούς ἀνήκει, γιατί δέν εἶναι κομμένο στά μέτρα τους. Αὐτό πού τούς ἀνήκει εἶναι τό ὄνομα Βαρδάσκα, τό ὁποῖο πῆραν, ὅταν γιά πρώτη φορά συνεστήθη ὡς ἐπαρχιακή περιοχή ἀνήκουσα στήν μεγάλη Γιουγκοσλαβία.


Στούς πλαστογράφους τῆς ἱστορίας καί διεθνεῖς ἀπατεῶνας δέν ἀνήκουν ὀνόματα πού ἔχουν ἱστορία, πολιτισμό, ἀρχοντιά καί μεγαλεῖο.


Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.2.18

ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

«Ὅταν τό ράσο γίνεται σημαία τότε ἡ νίκη εἶναι βεβαία»!
«Ἑλλάδα σημαίνει Μακεδονία»!
«Ὁ μοναχισμός φύλακας φρουρός»!
«Λαός ἑνωμένος, ποτέ νικημένος»!
Αὐτά εἶναι κάποια ἀπό τά συνθήματα πού κυριάρχησαν στό μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν Μακεδονία. Συνθήματα πού ἔγιναν θούριος, παιάνας, θρίαμβος!
Θέριεψε ὁ λαός μας καί ὕψωσε ὐπερήφανα τό ἀνάστημά του σέ ὅλους ὅσοι ἐπιβουλεύονται τήν Πατρίδα μας.
Ποιός δέν δάκρυσε;
Ποιός δέν ἐνθουσιάστηκε;
Ποιός δέν συγκλονίστηκε;
Τίνος ἡ ψυχή δέν γέμισε ἀπό ἐθνική ὑπερηφάνεια;
Τίνος ἡ καρδιά δέν χτύπησε ἑλληνικά καί μακεδονικά;
Ρίγησε καί βούρκωσε σύμπας ὁ Ἑλληνισμός!
Γιγαντώθηκε ὁ πονεμένος, θλιμμένος, πικραμένος, λεηλατημένος, προδωμένος, ἀλλά λιονταρόψυχος Ἑλληνικός λαός καί διαμαρτυρήθηκε εἰρηνικά, δυναμικά, ζωντανά, μαχητικά καί γενναία γιά τά ἐθνικά του δίκαια.
Ἐνισχύθηκε ἡ πίστη, ὁ πατριωτισμός, τό ἡρωϊκό φρόνημα ὅλων μας, ἀπό τούς λόγους τῶν ὁμιλητῶν, ἀπό τόν παλμό τοῦ ἀδελφοῦ Συνέλληνα, κάθε ἡλικίας, ἀπό τήν μεγαλειώδη παρουσία του στό κάλεσμα... αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ! Γιατί ὁ λαός ξεχύθηκε αὐθόρμητα στούς δρόμους μέ μιά ψυχή καί μιά καρδιά! Καί ὅσοι εἶχαν κάποιες ἐπιφυλάξεις, ἡ Θεσσαλονίκη διέλυσε κάθε ἀμφιβολία, κι αὐτό τό ἀπέδειξε ἡ Ἀθῆνα!
Ἐνδυναμωθήκαμε ἀπό τόν λόγο τῆς μάνας Ἐκκλησίας διά στόματος τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀναζωογονηθήκαμε ἀπό τόν πύρινο, ἀφυπνιστικό καί καθάρια πατριωτικό λόγο τοῦ μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη.
Ἀναπτερωθήκαμε ἀπό τήν ἔμπρακτη, προσευχητική παρουσία τῶν ὑψιπετῶν μοναχῶν τοῦ Ἄθωνα.
Ἐνημερωθήκαμε σφαιρικά καί ἀντικειμενικά ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες γιά τό πρόβλημα μέ τήν γείτονα χώρα.
Δόξα τῷ Θεῷ! Ὅλοι ἦταν ἐκεῖ. Σέ μιά λαμπρή ἀπό κάθε ἄποψη συγκέντρωση. Σέ μιά δυναμική παρουσία. Σέ μιά ὑπέροχη ἑνότητα!
Ὅλοι μαζί! Ἑνωμένοι, σάν μιά γροθιά! Κλῆρος καί λαός˙ Μικροί καί μεγάλοι˙ Πατριῶτες ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Ὁμογένεια διετρανώσαμε μέ τόν πλέον ἔξοχο τρόπο ὅτι δέν διαπραγματευόμαστε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, τό ὁποῖο μᾶς ἀνήκει καί δέν τό ξεπουλᾶμε καί δέν τό ἀνταλλάσσουμε μέ τίποτα!
Κι ἄς λυσσοῦν κάποια ἀνθρωπάρια ἐξουσίας καί ἀντεξουσίας. Κι ἄς προσπαθοῦν νά μειώσουν τήν δυναμικότητα καί τήν γιγαντιαία παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κι ἄς προσπαθοῦν νά μᾶς ἐκφοβίσουν. (Ἀλοίμονο, τόλμησαν νά ἀγγίξουν ἀκόμη καί τόν «δικό τους», ἀριστερό ἀλλά κατά πάντα ἀτρόμητο, ἁγνό καί μεγάλο κεφάλαιο τοῦ πολιτισμοῦ μας Μίκη Θεοδωράκη, πού φάνηκε ὅτι πράγματι διαλέγει συνειδητά τά δύσκολα!)
Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ἡ λαμπρή νίκη ἀνήκει στόν εὐγενῆ καί γενναῖο Ἑλληνικό λαό, πού γιά ἄλλη μιά φορά παραμέρισε πάθη, ἀδυναμίες καί διαφορές καί ἑνώθηκε γιά τό καλό τῆς Πατρίδας. Ὁ Ἑλληνικός λαός ὅσο κι ἄν κάποιοι φραγκολεβαντίνοι προσπαθοῦν νά λυγίσουν, νά ταπεινώσουν, νά ἀφανίσουν, ἔχει σύμμαχο τόν Θεό καί μόνο σ’ Αὐτόν ξέρει νά γονατίζει! Ἄς μήν τό λησμονοῦν αὐτό οἱ ἡμέτεροι κι ἄς τό μάθουν οἱ ξένοι. Κι ἄς γνωρίζουν ὅτι δέν ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά παραβλέψει αὐτά τά δύο ὀγκώδη καί λαμπρά ἀπό κάθε ἄποψη συλλαλητήρια γιατί ὁ λαός ξεχύθηκε σάν ποτάμι, πού ἄν τό περιφρονήσουν, θά στρέψει τά νερά καί θά τούς πνίξει!
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Blogger

3.2.18

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

Ζοῦμε ὁμολογουμένως σέ καιρούς πονηρούς, δύσκολους, ἀποκαλυπτικούς...
Ζοῦμε ἀναμφιβόλως σέ καιρούς τρελλούς!...
Συγγνώμη, λάθος! Οἱ καιροί καί οἱ ἐποχές εἶναι μιά χαρά. Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ξεφύγει! Ξεφύγαμε ἀπό τόν δρόμο μας, ἀπό τόν στόχο μας, ἀπό τόν προορισμό μας. Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε παραλογιστεῖ!
Δέν ξέρουμε τί θέλουμε, τί ζητᾶμε, τί διεκδικοῦμε, τί παραχωροῦμε!
Οἱ ἀσιάτες ἀγαρηνοί ὀρέγονται τά νησιά μας.
Τά βόρεια γιουσουφάκια ποθοῦν «θάλασσα κι ἁλμυρό νερό».
Τά βορειοδυτικά πιόνια τῶν σουλτάνων λαχταροῦν νά... χορέψουν τσάμικο.
Οἱ μεγάλοι βαρώνοι μᾶς θέλουν ὑποτελεῖς καί δούλους.

ΚΙ ΕΜΕΙΣ;

Δέν εἴμαστε ἐμεῖς ἀπόγονοι τῶν Σαλαμινομάχων, τῶν τριακοσίων τοῦ Λεωνίδα, τῶν Ἱερολοχιτῶν, τῶν ἀγωνιστῶν καί μπουρλοτιέριδων τοῦ ’21, τῶν Μακεδονομάχων, τῶν ἡρώων τῆς Πίνδου καί τοῦ Ρούπελ, τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ;

Δέν ἔχουμε ἴδιο DNA μέ τόν Περικλῆ, τόν Λεωνίδα, τόν Θεμιστοκλῆ, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, τόν Παπαφλέσσα, τόν Διᾶκο, τόν Κολοκοτρώνη, τόν Καραϊσκάκη, τόν Κανάρη, τήν Μπουμπουλίνα, τόν Πατροκοσμᾶ, τόν Παῦλο Μελᾶ, τόν Γερμανό Καραβαγγέλη, τόν Καπετάν Ἄγρα, τίς ἀτρόμητες δασκάλες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, τόν Κωνσταντῖνο Δαβάκη, τόν Γεώργιο Γρίβα-Διγενῆ, τόν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, τόν Ἰσαάκ καί τόν Σολωμό, μέ ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τούς νεωτέρους, πού δέν συμβιβάστηκαν, δέν ὑποχώρησαν, δέν πρόδωσαν, ἀλλά ἔδωσαν τήν περιουσία τους, τά ἀγαθά τους, τά ὅπλα τους, τήν ζωή τους μέχρι τήν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός τους γι’ αὐτήν τήν πολυαγαπημένη πατρίδα;
Δέν κυλάει μέσα μας «ἁγίων καί ἡρώων αἷμα»; Πάγωσε τό αἷμα μας;
Κάποια σαρκοβόρα ὄρνεα ὁσμίζονται μεζέ, θά τούς τόν κεράσουμε;
Κάποιοι ἐπίδοξοι μνηστῆρες ποθοῦν σφόδρα μιάν ἄλλη «Πηνελόπη» τῆς Ἱστορίας, θά τούς τήν χαρίσουμε;
Κάποιοι τζογαδόροι παίζουν στά ζάρια μιά «πανώρια Κόρη ζηλευτή», θά τό ἀποδεχθοῦμε;
ΟΧΙ, ΜΥΡΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ!
Ἐπιτέλους,
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Ἀρκετά!
Δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ κανέναν ἐπίδοξο ἡγετίσκο, σουλτάνο, σύγχρονο κομιτατζῆ ἤ χαφιέ (διπλωμάτες λέγονται τώρα) ἤ ἡμέτερο προδότη:
νά διεκδικήσει ἤ νά παραχωρήσει μία σπιθαμή μακεδονίτικης γῆς,
νά ἀτιμάσει τά ἱερά της χώματα,
νά σφετεριστεῖ τήν ἔνδοξη ἱστορία της,
νά ἐκπορνεύσει τούς ἀπείρου κάλλους καί ἀξίας θησαυρούς της,
νά λεηλατήσει τά ἔκπαγλης φυσικῆς ὀμορφιᾶς τοπία της,
νά ταπεινώσει τόν ὑπέροχο λαό της,
νά ἀρπάξει ὅ,τι μπορέσει γιά νά ἱκανοποιήσει τά βρώμικα σχέδιά του!
Φθάνει πιά! Ἄς βάλουμε τέλος στά ἀγύρτικα παζάρια εἰς βάρος τῆς Μακεδονίας μας, τῆς Ἱστορίας μας, τῶν ἀξιῶν μας, τῶν ἠθῶν μας, τῆς παραδόσεώς μας, ὁλόκληρης τῆς Ἑλληνορθοδόξου Πατρίδος μας!
Δόξα τῷ Θεῷ, τό λιοντάρι ξύπνησε καί βρυχήθηκε!
Κάποιοι πού πίστεψαν ὅτι σκύψαμε τό κεφάλι σάν ραγιάδες, «πλανῶνται πλάνην οἰκτράν»! Οἱ νεκροθάφτες τῆς Ἑλλάδας θά μείνουν... μπουκάλα!
Ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπέδειξε στήν Θεσσαλονίκη ὅτι εἶναι λιοντάρι! Καί θά τό ἀποδείξει καί στήν Ἀθήνα! Θά εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ!
Ὁ Θεός μαζί μας!


Blogger

30.1.18

ΑΡΓΙΑ!!!

-Πῶς κι ἔτσι τόσο νωρίς ἀπό δῶ Γ....; Δέν ἔχετε σχολεῖο;
-Ὄχι, σήμερα ἔχουμε ἀργία!
-Ἀργία; ....δηλαδή; Πήγατε μόνο ἐκκλησία;
-Ἐκκλησία πῆγα μέ τήν μαμά, ἀλλά δέν ἔχει σχέση μέ τό σχολεῖο. Σήμερα εἶναι ὅπως κάθε Κυριακή. Μιά ἁπλή ἀργία!
-...


Ἀργία!... Ἡ ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού ἐδῶ καί 170 περίπου χρόνια, γενεές γενεῶν μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν τιμοῦσαν τούς προστάτες τους, τείνει νά καταργηθεῖ!
Βάτραχοι ἀπό τίς λίμνες τῆς ἀπιστίας ξεβράζουν ὅ,τι ἀντιχριστιανικό, ἀντιπαραδοσιακό, ἀντεθνικό σκαρφίζονται γιά νά πολεμήσουν τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Πῶς τολμᾶτε κάποιοι νάνοι ἐκεῖ στό «κλεινόν ἄστυ» νά προσβάλλετε τούς γίγαντες τῆς πίστεώς μας, τούς μέγιστους διδασκάλους καί σοφούς Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι ἄν μή τί ἄλλο -ἀμόρφωτοι κύριοι τῆς κυβερνήσεως- προσέφεραν καί στήν θύραθεν παιδεία; Γιατί τόσο κόμπλεξ; Γιατί δέν μποροῦμε νά παραδεχθοῦμε τήν ἀλήθεια; Γιατί προσπαθοῦμε νά σβήσουμε ἀπό τήν ἱστορία τοῦ Γένους μας τήν προσφορά τοῦ Χριστιανισμοῦ;
Καί ἐν πάσει περιπτώσει, μέ ποιό δικαίωμα ἀποφασίζουν κάποιοι ἐρήμην τοῦ λαοῦ γιά τόν ἐκμαυλισμό καί τόν εὐνουχισμό τῶν δικῶν μας παιδιῶν; Ποιός τούς ἔδωσε αὐτό τό δικαίωμα; Ποιός;


Blogger

29.1.18

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Ο ΜΗΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ

Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ μήνας τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Χορός Ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων, ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος τῆς Ἐκκλησίας, τιμῶνται λαμπρά ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία κατά τόν μήνα αὐτό. Αὐτόν τόν μήνα διάλεξε ὁ Κύριός μας νά καλέσει κοντά του, πρίν ἀπό πέντε χρόνια, ἕναν σύγχρονο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας˙ ἕναν ἀληθινό λευΐτη, ἕναν φλογερό ἱεραπόστολο, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τά πάντα κι αὐτό τό αἷμα τῆς καρδιᾶς του, γιά τήν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ στήν γῆ:
τόν πολυσέβαστο, πολυφίλητο καί ἀξέχαστο π. Θεόφιλο.
«...Ναί, εἶναι ὁ πατήρ Θεόφιλος ἐφάμιλλος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτό τό ξαναδηλώσαμε, ἀφοῦ ἀνταποκρίθηκε θεαρέστως καί θεοφιλῶς στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν του καί ἀνέδειξε ἔργο, τό ὁποῖο ἀποπνέει τό ἄρωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀποβαίνει «ὡς δρόσος Ἀερμών» καί «τά ὁρμήματά του εὐφραίνουσι τήν πόλιν τοῦ Θεοῦ» (Ψαλμ. 45,4)...». (Ν. Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν)
Πεποίθησή μας εἶναι ὅτι ὁ πεφιλημένος Γέροντας ἀνήκει, πράγματι, στήν χορεία τῶν Ἁγίων καί ὡς Ἅγιο τόν ἐπικαλούμαστε καί ζητοῦμε τίς εὐλογίες του. Κι ἐκεῖνος, πού κανέναν δέν ἀποστρεφόταν ὅταν βρισκόταν ἀνάμεσά μας, πού κανέναν δέν ἀπέλπιζε, πού ὅλους μᾶς δεχόταν, μᾶς στήριζε, μᾶς παρηγοροῦσε, μᾶς ἐνέπνεε, πλούσια στέλνει τίς εὐλογίες του, ἀπλόχερα προσφέρει τήν ἀγάπη του, σέ ὅλους ὅσοι τόν ἐπικαλούμαστε.

Σήμερα, πού συμπληρώνονται 5 ἔτη ἀπό τήν πρός τόν Κύριον ἐκδημία του, καταθέτουμε λίγα ἄνθη... ἀπό τά ἄνθη του! Γιά νά θυμηθοῦμε, νά διδαχθοῦμε, νά κατηχηθοῦμε, νά ἀναβαπτιστοῦμε...


«...Πολλές φορές σκέπτομαι πόσα πράγματα καί πόσες εὐλογίες καί τί χαρές, δέν μᾶς χάρισε ὁ Κύριός μας. Τί ἀνταποδόσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά τόν εὐχαριστοῦμε, μά πιό πολύ ἐμεῖς ὅλοι πού μᾶς ἀξιώνει νά γίνουμε τά ἱερά του σφάγια στόν βωμό τῆς ἀγάπης Του...».
* * *
«...Κάνε Κύριε τό μικρό ποίμνιο νά μεγαλώσει˙ ἡ στρατιά νά αὐξηθεῖ. Ἀξίωσε νά ἀναδειχθοῦν γενναῖοι μαχηταί, μέ πόθον μαρτυρίου. Ἀνάδειξε καί στήν ἐποχή μας τούς μάρτυράς Σου. Κάνε, Κύριε, τίς μικρές συνοδεῖες φυτώρια μαρτύρων, νυμφῶνες θείους, ἑστίες ἀγγέλων, πού θά ὑμνοῦν τόν πανάγιον ὄνομά Σου εἰς αἰῶνας αἰώνων».
* * *
«Ἀδελφέ μου, στόν Χριστιανισμό, ἡ θρησκευτική ἐμπειρία εἶναι ἀπαραίτητος γιά μιά ἐπιτυχημένη θρησκευτική ζωή. Ἡ βάσις τῆς πίστεώς μας εἶναι τό «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι Χριστός ὁ Κύριος». Ὅποιος αἰσθανθῆ τήν γλυκύτητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ὅποιος δροσισθῆ μέ τά κρυστάλλινα νερά τοῦ Εὐαγγελίου, ὅποιος ἀφήση τήν χάρι τοῦ Θεοῦ νά ἀγγίζη τήν καρδιά του, μένει γιά πάντα πιστός καί ἀχώριστα ἑνωμένος μέ τόν Κύριο».
* * *
«Ἄν διαβάζαμε τό Εὐαγγέλιο, θά εἶχε ἀλλάξει ὁ κόσμος, θά ἦταν διαφορετική ἡ πατρίδα μας, θά ἦταν διαφορετικές οἱ καρδιές μας, θά ἦταν ὁ χῶρος αὐτός πού λέγεται Ἑλλάς, θά ἦταν μιά γωνιά τοῦ Παραδείσου»
* * *
«...δέν θά κλαύσουμε γιά τόν ἄνθρωπό μας, πού ἔφυγε ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου; Ἀσφαλῶς καί θά κλαύσουμε. Ἄν δέν κλαίγαμε θά ἤμασταν ἀπάνθρωποι... Καί ὁ Κύριός μας ἐδάκρυσε διά τόν ἀποχωρισμό τοῦ Λαζάρου... δέν χάνεται ὁ ἄνθρωπος μετά τόν θάνατο, δέν χάνεται τό πρόσφιλές μας πρόσωπο. Ταξιδεύει, ὅπως ταξιδεύει κάποιος μέ τό τραῖνο... Χαιρετιόμαστε μέ δάκρυα στά μάτια...»
 * * *
«...Καί σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία μας πολεμεῖται, βάλλεται ἀπό πολλούς ἐχθρούς. Οἱ αἱρετικοί ἀπεργάζονται τόν ἐξολοθρεμό της. Ἕνας κίνδυνος εἶναι αὐτός πού γίνεται μέ ὅλους τούς αἱρετικούς, ὄχι μόνο μέ τούς διαχριστιανικούς ἀλλά καί τούς διαθρησκειακούς διαλόγους. Ὑποβαθμίζουν τήν θέσι τοῦ Χριστοῦ στήν θέσι τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Βούδδα. Ἡ Ὀρθοδοξία, ὅμως, δέν ἀνακατεύεται μέ σκουπίδια, εἶναι καθαρό χρυσάφι... Θά δώσουμε τήν μάχη καί θά ἀγωνισθοῦμε. Δέν θά ἰσοπεδώσουμε τήν Ὀρθοδοξία μέ τόν παπισμό, μέ τόν προτεσταντισμό καί μέ ὅλες τίς αἱρέσεις. Δέν θά ὑποκύψουμε στόν πειρασμό νά μποῦμε μέσα στόν κάδο, γιά νά μᾶς καπελώση ὁ θρησκευτικός πλανητάρχης τοῦ Βατικανοῦ, πού μάχεται καί ἀγωνίζεται γιά νά ὑποτάξη τήν Ὀρθοδοξία...»
 * * *
«....Φύγαμε ἀπό τόν δρόμο τόν χριστιανικό. Εἶναι ἀντίχριστο τό ἔθνος μας! Ἡ Ἑλλάδα θά πεθάνη! Κι ἄς φωνάζουμε καί ἄς διατυμπανίζουμε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει». Θά πεθάνη γιατί ἔφυγε ἀπό τόν δρόμο τόν ἀληθινό, τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θά σβύσουμε ἀπό τόν χάρτη, θά γίνουμε συντρίμμια...Θά δώση ὁ Θεός καί θά ἐπιτρέψη ὁ Θεός στόν τόπο μας αὐτόν νά μήν ὑπάρχουν κυβερνῆτες, νά μήν ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά ἔχουν φόβο Θεοῦ. Νά δουλεύουμε νά μᾶς ἀρπάζουν τόν ἰδρῶτα, νά μᾶς ξεφτιλίζουν καί νά μᾶς ἀφαιροῦν καί τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας....»
* * *
«Σέ σένα, τόν ἁπλό Ἕλληνα καί τήν ἁπλή Ἑλληνίδα, πού μοχθεῖς καθημερινά γιά τό ψωμί τό δικό σου καί τῶν παιδιῶν σου, μέ ἔντιμο καί καθαρό τρόπο, ἀπευθύνεται αὐτή ἡ ἐπιστολή... Σέ σένα, πού φιλοδοξεῖς νά δεῖς τά παιδιά σου καί τά παιδιά τῶν παιδιῶν σου εὐτυχισμένα καί περήφανα γι’ αὐτόν τόν τόπο ἀνήκει ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς τῶν Βουλευτῶν πού ἀντιπροσωπεύουν τό ἦθος σου, τόν πατριωτισμό σου, τήν χριστιανοσύνη σου, τήν ἐντιμότητά σου.
»Ἐσύ πού δέν ἤσουνα συνεταῖρος στά οἰκονομικά σκάνδαλα, πού δέν ἀπέκτησες μυστικούς λογαριασμούς σέ ξένες τράπεζες, πού δέν γλέντησες μέ παράνομα λεφτά στά νυκτερινά κέντρα τῆς ἀκολασίας, πού δέν ἀπέκτησες ἐρωμένες καί παλλακίδες καί δέν διέλυσες οἰκογένειες.
»Ἐσύ μπορεῖς μέ τήν ψήφο σου νά ταυτισθεῖς μαζί τους;...
»...ΕΣΥ Ἕλληνα νοικοκύρη, θά ἐμπιστευόσουν σέ κάποιους ἀπ’ αὐτούς τήν γυναίκα σου, τήν κόρη σου, τόν γιόσου, τό προρτοφόλι σου; Θά τόν ἔκανες συνεταῖρο στήν δουλειά σου; Τότε, γιατί νά τούς ἐμπιστευθεῖς μέ τήν ψήφο σου;  Ὅμως αὐτοί μέ θράσος ἐξακολουθοῦν νά σέ προκαλοῦν λέγοντας ὅτι ΕΝΑΙ ΕΔΩ. Εἶναι ἐδῶ ποιοί; Οἱ ἄθεοι, οἱ διεφθαρμένοι, οἱ ἄνθρωποι πού κατηγοροῦνται γιά τήν πιό μεγάλη λεηλασία τοῦ τόπου σ’ ὁλόκληρη τήν ἱστορία του; Εἶναι ἡ ὥρα σου νά δώσεις τώρα καί τήν δική σου ἀπάντηση
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. Ἐρειπωμένη λεηλατημένη ἀλλά ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΟΡΘΙΑ. ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΕ ΕΛΛΑΔΑ!»
* * *
«...Ἀλλά, πεῖτε μου, σᾶς παρακαλῶ, ποῦ εἶναι οἱ ἄξιοι; Δέν ὑπάρχουν; Ὑπάρχουν, ἀλλά νά ξέρετε δέν προωθοῦνται πάντοτε οἱ ἄξιοι. Προωθοῦνται οἱ καταφερτζῆδες, οἱ ἀπατεῶνες. Ἕρποντας καί γλείφοντας ἀνεβαίνουν, καί τότε ἐμεῖς βλέπουμε τά συμπτώματα αὐτά τῆς σήψεως σέ ὅλους τούς χώρους, σέ ὅλα τά στρώματα τῆς κοινωνίας
»Ὡστόσο ἐμεῖς δέν κλονιζόμαστε στούς θεσμούς... Ἡ ἐποχή στήν ὁποία ζοῦμε εἶναι προδρομική. «Στῶμεν καλῶς!»... «Στῶμεν καλῶς!» κι ἐμεῖς στήν σεισμική αὐτή ἐποχή.
»Ἀδέλφια χριστιανοί, νά σταθοῦμε ὄρθιοι ἐκεῖ πού εἴμαστε. Ἑδραῖοι, ἀμετακίνητοι, ἀκλόνητοι στά ἰδανικά, στούς θεσμούς, στίς ἀξίες τῆς ζωῆς καί ποτέ δέν θά μετανοήσουμε. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. Καί «εἰ ὁ Θεός ὑπέρ ἡμῶν τίς καθ’ ἡμῶν;». Ἄς σταθοῦμε καί ἄς δώσουμε ὁ καθένας μας τήν μαρτυρία, ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμένον. Ἀμήν.»
 

Δοξάζουμε τόν Θεό πού τόν γνωρίσαμε, πού γευθήκαμε ἀπό τούς εὔχημους καρπούς τῆς ἀγαπῶσας καρδίας του, πού ξαποστάσαμε στήν δροσερή σκιά του.

Πεφιλημένε τίμιε Πάτερ,
Σ’ εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι μᾶς ἔχεις χαρίσει καί συνεχίζεις νά μᾶς χαρίζεις.
Σ’ εὐχαριστοῦμε πού μᾶς εὐλογεῖς καί μᾶς θωρακίζεις.
Μή παύσεις νά πρεσβεύεις στόν Κύριο καί Θεό μας:
γιά ὅλους ἐμᾶς, πού Ἐκεῖνος κάποτε μᾶς ἔφερε κοντά σου,
γιά τήν Πατρίδα μας πού τόσο ἀγάπησες,
γιά τήν Ὀρθοδοξία μας πού πιστά ὑπηρέτησες,
γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἀμήν.


Blogger

27.1.18

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

...Πανδοχεῖο, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία πού δέχεται ἁμαρτωλούς καί δικαίους. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖται ἀπό Ἀγγέλους. Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἀπό ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους, τήν ἁγιότητα τῶν ὁποίων κατεργάζεται μέ τά Μυστήριά Της καί μέ τήν Θεία Χάρι πού ἔρρευσε ἀπό τήν σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

24.1.18

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

Ἀδελφοί μου, ἀπό λόγια χόρτασε ὁ κόσμος. Οἱ ἄνθρωποι θέλουν τήν στοργή μας, θέλουν τήν ἀγάπη μας καί τό γνήσιο καί ἄδολο ἐνδιαφέρον. Στήν πρᾶξι ἡ πίστις μας. Στήν πρᾶξι τό Εὐαγγέλιο. Στήν πρᾶξι οἱ Χριστιανοί. Τότε μόνον μποροῦμε νά λέμε ὅτι εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι πού ἀγαποῦμε τόν Θεό, πού ἀγαποῦμε καί τόν ἀδελφό. Τότε θά νοιώθουμε μία πληρότητα στήν ζωή μας. Τότε θά κρατοῦμε στά χέρια μας τό εἰσιτήριο γιά τήν αἰωνιότητα.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

21.1.18

ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ!

Δόξα Σοι ὁ Θεός! Δόξα Σοι ὁ Θεός!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί πραγματοποιήθηκε εἰρηνικά, δυναμικά, μαχητικά, ἀγωνιστικά τό συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία μας!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί πραγματικά φάνηκε ἡ ἐθνική συναίνεση, συνεννόηση καί ὁμοψυχία ὅλων τῶν Ἑλλήνων, εἰς πείσμα ὅλων ἐκείνων, πού τό ἀμφισβητούσαν!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί ἔδωσαν τό εὐλογητικό τους παρών οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος, Βεροίας καί Ναούσης Παντελεήμων, Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων, Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος, Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων, Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος Γεώργιος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος, καθώς καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, πού δραστηριοποιοῦνται ὅμως στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Θεσσαλονίκης, Βρυούλων Παντελεήμων καί Μιλήτου Ἀπόστολος. (Αὐτούς διακρίναμε, ἐλπίζουμε νά μήν ἀδικοῦμε κάποιον), ἀλλά καί πολλοί κληρικοί, μοναστικές ἀδελφότητες, ἱεραποστολικές ἀδελφότητες, μιᾶς καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης ἦταν ἀπό τούς συνδιοργανωτές. Μήνυμα ἀπέστειλε καί ἀναγνώσθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ὁ ἐκ Θεσσαλονίκης, π. Νικόλαος.
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί ἔγινε τό ράσο φλάμπουρο, εὐλόγησε τόν δίκαιο ἀγώνα καί νιώσαμε πιό δυνατοί, πιό θαρρετοί, πιό γενναῖοι!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί ἡ συμμετοχή τῶν Ἑλλήνων, κάθε ἡλικίας, ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τήν Κρήτη μέχρι τήν Θράκη, ἀλλά καί ἀπό τήν Ὁμογένεια, ἦταν ἐντυπωσιακή καί ξεπέρασε κάθε προσδοκία!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί ὁ ἀπρόβλεπτος Ἕλληνας συμμετεῖχε μαζικά σέ μιά λαμπρή ἀπό κάθε ἄποψη συγκέντρωση!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί οἱ ὁμιλητές, ἀλλά καί ὅσοι ἀπηύθηναν χαιρετισμό, μετέδωσαν ἑνότητα, πατριωτισμό, ἡρωϊκό φρόνημα καί «ὁμολογία ἐθνικῆς πίστεως», ὅπως ἀνέφερε ὁ ἅγιος Θεσσαλονίκης!

Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί τό συλλαλητήριο εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία καί εἶναι ἀδύνατον νά μήν ἀλλάξει τήν πορεία τῶν ἄδικων σχεδίων, ἡμετέρων καί μή, ἰθυνόντων!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί βρέθηκαν δύο τηλεοπτικοί σταθμοί, «Βεργίνα Τηλεόραση», πού εἶχε καί τήν εὐθύνη τῆς καλύψεως καί «4Ε», νά μεταδώσουν ἐξ ὁλοκλήρου καί ἀνόθευτο τό μεγαλειώδες συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί οἱ Ἕλληνες ἐπιτέλους ἀντιδροῦν καί ἀντιστέκονται!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γατί ὅλοι οἱ Ἕλληνες μαζί μέ μιά φωνή, μέ μιά ψυχή, διετρανώσαμε μέ τόν πλέον ὑπέροχο τρόπο, πώς ἡ Μακεδονία εἶναι ΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ καί τό ὄνομά της δέν τό χαρίζουμε σέ κανέναν!
Δόξα Σοι ὁ Θεός!

Blogger

19.1.18

ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ...

Αποτέλεσμα εικόνας για μακρυγιαννησ
«Ὅταν μοῦ πειράξουν τήν πατρίδα καί τήν θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ‘νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν... Πατρίδα νά θυμᾶσαι ἐσύ αὐτούς ὅπου, διά τήν τιμήν καί τήν λευτερίαν σου, δέν λογάριασαν θάνατο καί βάσανα. Κι ἄν ἐσύ τούς λησμονήσεις, θά τούς θυμηθοῦν οἱ πέτρες καί τά χώματα, ὅπου ἔχυσαν αἵματα καί δάκρυα.
Θεέ, συχώρεσε τούς παντίδους, πού θέλουν νά μᾶς πάρουν τόν ἀγέρα πού ἀναπνέομεν καί τήν τιμήν πού μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι πήραμε...
Ρωμαίγικον δέν φτιάχνεται χωρίς οὕλοι νά θυσιάσουν ἀρετήν καί πατριωτισμόν...
Ἐμεῖς τούς παπᾶδες τούς εἴχαμε μαζί εἰς κάθε μετερίζει, εἰς κάθε πόνον καί δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νά βλογᾶνε τά ὅπλα τά ἱερά, ἀλλά καί αὐτοί μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι, πολεμῶντας σάν λεοντάρια...»
Γιάννης Μακρυγιάννης
* * *
Καλά τά ἔλεγες μπαρμπα-Γιάννη, ἀλλά ποιός σ’ ἄκουγε;
Καί βέβαια, διά μέσου τῶν χρόνων, ἡ φωνή σου εἶναι ἐπίκαιρη ὅσο ποτέ ἄλλοτε! Ἀλλά ποιός εἶχε τότε καί ποιός ἔχει καί σήμερα τήν διάθεση νά σ’ ἀκούσει καί ποιός τήν παλληκαριά νά ἐφαρμόσει αὐτά, πού μέ στεντόρεια φωνή, τότε διεκήρυττες;
...«Θεέ, συχώρεσε τούς παντίδους, πού θέλουν νά μᾶς πάρουν τόν ἀγέρα πού ἀναπνέομεν καί τήν τιμήν πού μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι πήραμε...».
Κύριε, συγχώρεσε αὐτούς πού καί σήμερα ἐπιβουλεύονται τ’ ἁγιασμένα, ἀπό αἵματα ἁγίων καί ἡρώων, χώματα τῆς πατρίδος μας, μά πιότερο συγχώρεσε ἐμᾶς, πού ἀπό τόν ἀσφαλῆ καί ἀναπαυτικό καναπέ -σ’ ὅποια γωνιά τῆς Ἑλλάδος κι ἄν βρισκόμαστε- ἀρνούμαστε νά θυσιάσουμε λίγο ἀπό τόν χρόνο μας καί τουλάχιστον νά ἀντιδράσουμε! Νά ἀντιδράσουμε σέ ὅ,τι σάπιο, ἀντίχριστο, ἀνθελληνικό μᾶς σερβίρουν καθημερινά!
Νά κάνουμε μιά εἰρηνική ἐπανάσταση, χωρίς νά φοβηθοῦμε μήπως χαρακτηριστοῦμε γραφικοί, παλιομοδίτικοι, φονταμενταλιστές ἤ ἐθνικιστές. Νά ἀνταποκριθοῦμε σέ κάθε ἁγνή, ἀνυστερόβουλη, ἱερή, πατριωτική κίνηση ἀπό ὅποιον κι ἄν προέρχεται.
Ἄς ἑνωθοῦμε ἐπιτέλους γιά νά διεκδικήσουμε δημοκρατικά τά ἐθνικά μας δίκαια!
Ἄς διατρανώσουμε πώς τά αἱματοπότιστα χώματα τῆς Μακεδονικῆς γῆς εἶναι Ἑλληνικά! Πώς τό ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο! Πώς ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ΜΙΑ κι αὐτή εἶναι μόνον ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
Ἄς βροντοφωνάξουμε ἕνα νέο ΟΧΙ.
ΟΧΙ στήν παραχάραξη τῆς ἱστορίας μας!
ΟΧΙ στό ξεπούλημα τῆς πατρίδος μας!
Εἶναι τό ἐλάχιστο πού μποροῦμε νά κάνουμε. Νά ἑνώσουμε τίς φωνές μας καί ὄχι «κραυγές», ὅπως τίς χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργός, γιατί «φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ», Μακαριώτατε!... Κι ἀφοῦ ἡ «δημοκρατική» κυβέρνηση ἔχει παύσει πρό πολλοῦ νά ἀφουγκράζεται τά προβλήματα αὐτοῦ τοῦ προδωμένου λαοῦ, τότε ἡ μόνη λύση.., ναί! ἡ μόνη λύση εἶναι νά ξεχυθοῦμε στούς δρόμους! Ἡ μόνη λύση τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ εἶναι τά συλλαλητήρια! Γιατί ἀκριβώς ὑπάρχει, καί θά το διαπιστώσει ὁ κάθε κακόπιστος, ἐθνική συναίνεση, συνεννόηση καί ὁμοψυχία! Μόνο πού αὐτή βρίσκεται μακριά ἀπό τίς θέσεις τῶν ἀξιωματούχων οἱουδήποτε θεσμοῦ!
Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ἀδελφέ μου συνέλληνα!
ἡ ἀπόφασή μας γιά τήν συμμετοχή μας ἤ ὄχι στό συλλαλητήριο εἶναι δική μας! Τό συλλαλητήριο θά πραγματοποιηθεῖ καί θά περάσει στήν ἱστορία. Ἄς μήν στερήσουμε ἀπό τόν ἑαυτό μας τήν συμμετοχή του στήν τόσο μεγάλη αὐτή ἱστορική στιγμή... Γιατί «κριτές θά μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί».
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!
Blogger